بربيا : قسمت دوم

بربيا : قسمت دوم


توليد پيپ در عصر كامپيوتر چالش هاي مخصوص به خود را دارد و لوچيانو بوتزي مالك فعلي كمپاني بربيا به اين امر كاملا واقف است .

در حال حاضر  بربيا كمپاني كوچك و خانوادگي با رويا و نگرشي بزرگ است ، توليد پيپ هايي با كيفيت بالا و همچنين پيپ هاي كلكسيوني قسمتي از اين برنامه مي باشد .

بدون شك بربيا در حال حاضر يكي از بهترين برند هاي دنياي پيپ به شمار مي رود .

چوب هاي براير قديمي و كهنه كه با وسواس زياد انتخاب مي شوند ، استم هايي كه بنا بر علم آناتومي و بر اساس آخرين دستاورد هاي مهندسي جهت عبور هوا با كم ترين ميزان تجمع ر

طوبت و پس ماند حاصل سوختن توتون در پيپ ، طراحي شده اند ، همگي نشان دهنده كيفيت خاص و برتر كمپاني بربيا است در عين حال نام بربيا مترادف با آينده و نوآوري است .

بربيا مخترع و ابداع كننده سيستم فرانگي لوكو با ثبت جهاني است ، سيستمي كه با استادي و مهارتي خاص در داخل استم طراحي شده است و اين امكان را ايجاد مي كند كه دود حاصل از سوختن توتون در جهت هاي مختلف  هدايت شود و مانع از سوزش و آسيب رسيدن به زبان و دهان مي شود .

منبع: سايت پاسارگاد تاباك


برچسب ها : ,,,