آب زیپو

آب زیپو


آب زیپوzippo


حتما سوال شده براتون پرا میگن آب زیپو....

خوب اینم دلیلش...

فرهنگ فارسی معین

(پُ) (اِمر.) (عا.) غذای آبکی ، رقیق و کمرنگ ، کم مایه و بی مزه .

کاربرد: در مورد آبگوشت بی مزه یا چای کم رنگ و پرآب گویند: «اینکه آب زیپو است ».  – فرهنگ عامیانه ٔ جمال زاده


برچسب ها : ,