رابطه پيپ و نوشيدني ها !

رابطه پيپ و نوشيدني ها !در هنگام اسموك پيپ ؛ نوشيدني چگونه مانع از بيماري هاي دهان ميشود؟
در جواب اين سوال بايد متذكر شد كه نوشيدني در هنگامه سموك موجب توليده بزاق ميشود.
بزاق حاصل از توليده دهان  مواد زايده توتون رو به خود جذب ميكند

رابطه پيپ و نوشيدني ها !در هنگام اسموك پيپ ؛ نوشيدني چگونه مانع از بيماري هاي دهان ميشود؟
در جواب اين سوال بايد متذكر شد كه نوشيدني در هنگامه سموك موجب توليده بزاق ميشود.
بزاق حاصل از توليده دهان  مواد زايده توتون رو به خود جذب ميكند
و   يا بلعيده ميشود  و نوسط شيره ي معده از بين ميرود و يا از دهان دفع ميشود.
اين امر كه موجب پاكسازيه دهان از آلودگي هاي توتون ميشود كاملا مانع از سرطان دهان ميشود.
و اهميت ديگري كه بزاق دارد سموك پيپ  منافذ دهان را باز يا به اصطلاح دهان را خشك ميكند  كه موجب جذب بيش از حد  نيكوتين و ضرر هاي آن ميشود
كه  بزاق موجب مرطوب نگه داشتن محيط دهان  ميشود  و بافت هارا بسته و مانع از جذب بيهوده ي نيكوتين ميشود.
Dr.i.mozafari
با تشكر از دكتر مظفري عضو محترم انجمن پيپ
دوستان قطعا ضرر پيپ كمتر از سيگار و قليان است،از همين امروز سيگار را ترك كنيم .


منبع: سايت پاسارگاد تاباك


برچسب ها : ,,