پيپ دانهيل مدل Redbark

پيپ دانهيل مدل Redbark


پيپ هاي رد بارك دانهيل در سال 1972 معرفي شده اند؛
رد بارك پيپي است سبك و خوش دست؛ بسيار محكم و مقاوم در برابر حرارت. رنگ
اين مدل از پيپ هاي دانهيل در اوايل بسيار روشن تر و مايل به صورتي بود ولي بعدها به قرمز پررنگ  تا

پيپ دانهيل مدل Redbark


پيپ هاي رد بارك دانهيل در سال 1972 معرفي شده اند؛
رد بارك پيپي است سبك و خوش دست؛ بسيار محكم و مقاوم در برابر حرارت. رنگ
اين مدل از پيپ هاي دانهيل در اوايل بسيار روشن تر و مايل به صورتي بود ولي بعدها به قرمز پررنگ  تا جگري متمايل شد؛ در ساخت اين مدل از يك گونه درخت بريار كه چوب آن قرمز رنگ است استفاده شده بود. تنباكو در اين مدل از پيپ ها بسيار خوش مي سوزد و عطر و رايحه توتون سوخته شده بسيار دلپذير حس مي شود.
پيپ ردبارك در سال 1987 بازنشسته و ساخته نمي شود.


منبع: سايت پاسارگاد تاباك


برچسب ها : ,,,